St. George Serbian Orthodox Church
5830 Glenview Avenue, Cincinnati, OH 45224, (513)542-4452
EASTER MESSAGE OF FR.PETAR AND CHURCH BOARD-ВАСКРШЊА ПОРУКА ПРОТЕ ПЕТРА И ЦРКВЕНОГ ОДБОРА

EASTER MESSAGE OF FR PETAR AND CHURCH BOARD

Dear brothers and sisters,

 

As we celebrate the glorious feast of Christs victory over death, we delve into the words of the Paschal service, taking in the wisdom of the Holy Church. We understand that Christ’s resurrection is what has returned us to Paradise-back into communion with the One, True God. For Christ’s resurrection, dear spiritual children, is that which has destroyed death and suffering, and has granted us Life eternal!

 

Christ is our Pascha- our Passover from death unto life. Our continued reception of the Holy Mysteries, namely of His Body and Blood, is our strength, hope and foretaste of Heaven. As Christians, the goal of all of us is to enter into eternal communion with God. Our communion with God in His Eternal Kingdom does not begin with our passing from this life to the next, but rather begins in this world in the Church, and the next life is to be a continuation of this communion.

 

May this communion with God be our guide in making our lives to be Christ centered, instead of being burdened with frivolous cares, worries and searching of wealth. Let us give our difficulties over to the Lord, knowing that He is the One that carries our burdens and can relieve us from our suffering, changing them to joy and gladness.

 

May He remove from us all division, within our Church, families and among our peers, as He is the Liberator of all those subject to sin.

 

CHIRST IS RISEN ! INDEED HE IS RISEN !                                       Board President Mirko Sebez

Protopresbyter-Stavrophor Petar Petrovic                                            Serving with Fr Petar

                 Parish Priest                                                                         Fr. Thaddeus Franta

 

Sunday School teachers                                                                                KSS President   

Djuka Sebez&Danijela Zubic                                                                         Dr.Jasmina Jovic

                                                                                               

Choir Conductor-Velislava Franta                                                                             

Piano Professor

 

 

ВАСКРШЊА ПОРУКА ПРОТЕ ПЕТРА И ЦРКВЕНЕ УПРАВЕ

 

Драга браћо и сестре,

 

Прослављајући празник Христове победе над смрћу, сећамо се речи Пасхалне службе, упијајући мудрост наше Свете Цркве. Јасно нам је да нас је Христово Васкрсење вратило назад у Рај, у јединство с Једним Истинитим Богом! Христово Васкрсење, драга духов- на децо, је уништило смрт и страдање и оно нам даје живот вечни!

Христос је наша Пасха* - наш прелаз из смрти у живот. Стално примање Свете Тајне Причешћа је наша снага, нада и предукус Неба. Нама Хришћанима је циљ да се вечно сјединимо с Богом. То сједињење с Богом, у Његовом вечном Царству, не почиње нашим преласком из овог живота у следећи, него још у овом свету, у Цркви; а будући живот треба да буде наставак овог сједињења. То се види и из горе наведених речи Пасхалног Канона, Светог Јована Дамаскина које понавља свештеник на свакој СветоЈ Литургији након Причешћа.

Нека ово јединство с Богом буде наш водич кроз живот који треба да буде Христоцентричан а не оптерећен лакомисленим бригама и јурњавом за земним благом. Препустимо наше бриге Господу, знајући да је Он тај који носи наше бреме и ублажује наше страдање, и који може да претво- ри и једно и друго у радост. Нека Господ одстрани од нас све поделе, како у нашој Цркви и породици, тако и међу пријатељима. Он је једини ослободиоц оних који су потчињени греху.

 

Председник Одбора                                     Парохијски свештеник

Мирко Шебез                            Протојереј Ставрофор  Петар Петровић

 

Учитељице Недељне Школе                    Саслужује са протом Петром

Ђука Шебез и Данијела Зубић                 Свештеник Тадеус Франта

 

Диригент Хора                                                 Председница КСС

Велислава Франта                                          Др.Јасмина Јовић

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like: