St. George Serbian Orthodox Church
5830 Glenview Avenue, Cincinnati, OH 45224, (513)542-4452
CHURCH SLAVA INVITATION- ПОЗИВ ЗА ЦРКВЕНУ СЛАВУ

 

CHURCH SLAVA INVITATION

ПОЗИВ ЗА ЦРКВЕНУ СЛАВУ

 

 

It is with great joy that we invite you dear brothers and sisters, on behalf of our   St. George Serbian Orthodox Church in Cincinnati, to join us in celebrating the Patron Saint/Feast-Day of our parish, The St. George,

            on Sunday, May 8th, 2022, following the Divine Liturgy.

In addition to the exquisite festal luncheon (our sisters are well know for it!), we promise a good atmosphere.

Hosts for this special celebration are: Andrew &Suzanne C. Herbst with children and a new born baby girl.

 Herbst Family is preparing delicious Luncheon.

Since the St. George Church Slava (St. Patron day) is the protector of our parish and your homes,in addition to your weekly obligations, I am fatherly asking you to send at least one member from your house, to come in Church.

Welcome!

Andrew and Suzanne C. Herbst (Sponsors)

 

Fr.Petar Petrovic                                                    Church Board President

                                                                                    Mirko Sebez

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ЦРКВЕНУ СЛАВУ

 

Са великом радошћу вас позивамо драга браћо и сестре, у име наше Српске православне цркве Светог Ђорђа у Синсинатију, да нам се придружите   прослави Kрсне Славе наше парохије, Светог Ђорђа,

            у недељу, 8. Маја 2022. године, после Свете Литургије.

Поред изврсног свечаног ручка (наше сестре су по томе познате!), обећавамо добру атмосферу.

Домаћини ове посебне прославе су: Андреј и Сузана Ц. Хербст са децом и новорођеном девојчицом.

  Породица Хербст припрема укусан ручак.

Пошто је Св.Ђорђе црквена  Слава заштитник наше парохије и ваших домова, поред ваших недељних обавеза, очински вас молим да пошаљете бар једног члана из своје куће, да дође у Цркву.

Добродошли!

Андрев и Сузанне Ц. Хербст (спонзори)

 

Председник Црквеног одбора                         о.Петар Петровић

Мирко Себез

 

Share This:< Previous
You might also like: