St. George Serbian Orthodox Church
5830 Glenview Avenue, Cincinnati, OH 45224, (513)542-4452
VRBICA SATURDAY APRIL 27, 2024

https://form.jotform.com/240847818534061

Don't forget to sign up your kids for the Vrbica workshop on April 27, 2024!

Не заборавите да пријавите децу на радионицу 27. априла!

 

https://form.jotform.com/240847818534061...

 

What: Vrbica Workshop

When: April 27th, 1:00 PM – 5:00PM

Where: St George Church Hall

5830 Glenview Ave, Cincinnati, OH 45224

 

Драги родитељи, драги наши малишани….

Велика нам је част и веома нас весели да вас позовемо на нашу прву, а надамо се убудуће традиционалну, радионицу за Врбицу.

Наше вредне учитељице са својим сарадницима, a предвођене оцем Андрејом, су припремиле за вас прегршт занимљивих активности.

Дођите да скупа учимо о овом светом дану, упослимо руке у кухињи, плетемо венце, бавимо се уметношћу и многим другим занимљивим активностима.

Како бисмо се што боље припремили за овај весели дан молимо вас да попуните следећи формулар што пре и пријавите долазак ваше деце:

https://form.jotform.com/240847818534061

За крај да вас подсетим на наше акције припреме недељних ручкова и одржавања цркве и црквеног имања

  1. Недељни ручкови : На поменутом састанку је такође договорено да наставимо са досадашњом праксом што се тиче недељних ручкова. Сматрамо да је то веома благословен подухват који је од увођења довео до унапређења наше парохије и приближила нас саме једне другима и нашој светој цркви. Права је Божија благодат поделити недељни ручак, окружени са свим нашим светима, као и са људима који су нам блиски. Финансијска компензација за недељне ручкове није обавеза али свакако су добровољни прилози добро дошли како бисмо могли да имамо одређени буџет за финансирање недељних ручкова и других догађаја у нашој цркви.

Такође, овом приликом би желели да позовемо и замолимо и друге који су у могућности да нам се придруже у припреми хране за недељне ручкове. У продужетку можете наћи формулар где можете да се пријавите ако желите да припомогнете око припреме хране за један од ручкова у будућности. Било каква помоћ је добро дошла, од једноставних салата до правих гурманских специјалитета. Ако нисте у могућности да отворите формулар слободно се јавите попадији Кристини Павловић или председници КСС Др, Јасмини Јовић.

Наравно исто тако можете да им се јавите ако желите да направите ручак у помен ваших преминулих, здравље породице и сл.

Исто тако можете и да се пријавите да будете спонзор ручкова за један од великих празника (Васкрс, Св Ђорђе, Духови, Велика Госпојина итд)

  1. Месечна задужења за чишћење и одржавање : као што многи знате пре епидемије смо имали месечна задужења која смо нажалост престали да практикујемо у том периоду. Циљ нам је да исту праксу вратимо у дело и тако помогнемо око чишћења и одржавања наше свете цркве, црквене сале и недељне школе. У продужетку можете да нађете формулар где можете да се пријавите за једно или више задужења. Идеја је да у задњој недељи сваког месеца једна од породица преузме одговорност да детаљно очисти, цркву, салу, или недељну школицу.

Свако добро од Господа!

Мирко Шебез

 

Dear parents, dear little ones...

 

It is a great honor to invite you to our first “Vrbica” camp.

Our teachers along with their collaborators, led by Father Andrej, have prepared a handful of interesting activities for you. Join us to learn together about this holy day, get our hands busy in the kitchen, learn how to make wreaths, engage in art, and many other interesting activities.

To better prepare for this joyful day, we kindly ask you to fill out the following form as soon as possible and register your children attendance:

https://form.jotform.com/240847818534061

Lastly, let me remind you of our initiatives regarding the preparation of Sunday lunches and the maintenance of the church and church property.

Sunday Luncheons: It was also agreed at the meeting to continue with the current practice regarding Sunday luncheons. We believe this is a very blessed endeavor that has improved our parish since its inception and brought us closer to each other and to our holy church. It is is a blessing to share Sunday lunch, surrounded by all our saints, as well as with people close to us.

However, on this occasion, we would like to invite and ask others to join us in preparing food for Sunday luncheons. Below you can find a form where you can sign up if you want to help with food preparation for one of the upcoming luncheons. Any help is welcome, from simple salads to gourmet specialties. If you are unable to open the form, feel free to contact Protinica Kristina Pavlovic or the president of the Church School Council, Dr. Jasmina Jovic. Of course, you can also contact them if you want to host a luncheon in memory of your deceased loved ones, family health, etc.

Also we are still looking for sponsors for one of the big holidays in this year (Easter, St George, Pentecost, Dormition, etc). If you would like to sponsor one of those lunches please let us know.

Monthly Cleaning and Maintenance Responsibilities: As many of you know, before the pandemic, we had monthly responsibilities that we unfortunately stopped practicing during that period. Our goal is to resume the same practice and thus help with the cleaning and maintenance of our holy church, church hall, and Sunday school. Below you can find a form where you can sign up for one or more responsibilities. The idea is that during the last week of each month, one family takes responsibility to thoroughly clean the church, hall, or Sunday school. You can sign up for one or multiple cleaning activities.

In Christ,

Mirko Sebez

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like: