St. George Serbian Orthodox Church
5830 Glenview Avenue, Cincinnati, OH 45224, (513)542-4452
ST SAVA CELEBRATION -СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА

Dear parishioners and friends of the Church of St. George, God bless!

Below, we are sending you information and invitations for the Saint Sava celebration.

Please confirm your presence upon receipt of this email so that we have enough time to prepare for these events. Let us know if you are coming; the number of adults and children.

We have previously practiced selling tickets for drinks at the entrance, which has greatly helped to reduce congestion around the bar area. We will apply the same practice for the upcoming events. Also, to assist the budget of our church, and that is standard practice in all parishes across our diocese, we kindly ask you to plan on purchasing food tickets for adults at a symbolic amount of $10.

 

Saint Sava Celebration

With great joy, on behalf of the committee of our Sunday school and the hosts of the celebration, we invite you to join us at this year's Saint Sava celebration on Sunday, January 28, 2024, after the Holy Liturgy.

The hosts of this year's celebration are the Tanasic family: Milos, Jelena, Filip, and Katarina.

If you want to take the Saint Sava festive bread and be the sponsor for the year 2025, you can contact us in advance or after the cutting of the festive bread on January 28.

Celebration program:

  • Holy Liturgy - 10:00
  • Blessing and cutting of the festive bread – 11:30
  • Saint Sava program with children's recitations after the cutting of the festive bread

Welcome!

 

Parish Priest Fr. Andrej Pavlovic

Church Board President Mirko Sebez

With Church Board

 

 

 

Помаже Бог драги парохијани и пријатељи цркве Светог Ђорђа!

У настваку вам шаљемо информације и позивнице за Светосавску прославу.

Молимо вас да нам по читању овог емаила потврдите ваше присуство како бисмо имали довољно времена да се припремимо за. Јавите нам ако долазите и број одраслих и деце.

Ми смо за претходних пар скупва практиковали продају тикета за пиће на улазу што је умногоме помогло да се смањи гужва око преузимања пића. Исту праксу ћемо применити и за предстојеће догађаје. Такође, како бисмо помогли буџету наше цркве, а како је и правило у другим парохијама, молимо вас да планирате да купите и тикете за храну за одрасле особе у износу од симболичних 10 долара.

Унапред захвални!

Светосавска прослава

Са великом радошћу, а у име одбора наше недељне школе и домаћина прославе, позивамо Вас да нам се придружите на овогодишњој Светосавској прослави, у недељу 28. јануара 2024. године, након Свете Литургије.

Домаћини овогодишње прославе породица Танасић: Милош, Јелена, Филип и Катарина

Ако желите да преузмете светосавки славки колач за 2025 годину, можете да се нам се јавите унапред или после резања славског колача 28. јануара.

Програм прославе:

  1. Света Литургија - 10:00
  2. Благосиљање и резање славског колача – 11:30
  3. Светосавски програм са дечијим рецитацијама после резања славског колача

Добро нам дошли!

 

Свештеник Андреј Павловић

Председник Црквеног Одбора

Мирко Шебез са Црквеним одбором 

Share This:< PreviousNext >
You might also like: